හස්තිනාපුර

නොමැකෙන මතකසටහන් යලි සිහිගන්වන්නට දරන වෑයමයි....

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Nov 30, 2020

මරණය පුරෝකථනය කිරීම

November 30, 2020 0
( මම විසින් ලියන ලද සම්පත පුවත්පතේ පළවුණු ලිපියකි ) පසුගිය දවසක බොහොම අවාසනාවන්ත විදියට මහනුවර ප්‍රදේශයේ එකම පවුලේ අම්මෙක් තාත්...
Read more »

Oct 11, 2020

සෙත් කවි රචනා කිරීම

October 11, 2020 0
විභාග සමත් වීම , පිළිකා රෝග , වෙනත් රෝග , අපල හා ව්‍යාපාර සාර්ථක වීම වැනි කරුණු සඳහා මෙම සේවාව ඔස්සේ සෙත් කවි රචනා කිරීම සිදු කෙරේ .  ෆෝරමයේ...
Read more »

දරුඵල අහිමි අය සඳහා ප්‍රතිකාර

October 11, 2020 0
විවාහ වූ ඔබගේ දරු සුරතල් බැලීමේ සිහිනය තවමත් ප්‍රමාද නම් ඒ සඳහා ජ්‍යෝතිෂ විද්‍යාව ඔස්සේ ප්‍රතිකාර නියම කිරීම මෙම සේවාව ඔස්සේ සිදුකෙරේ .  ෆෝර...
Read more »

විවාහ පොරොන්දම් හා ග්‍රහ පිහිටීම් පරීක්ෂාව

October 11, 2020 0
ඔබ විවාහ වීමට සිටින අයගේ සහ ඔබගේ ජන්ම පත්‍රය හෝ ඔබගේ දරුවා සමග විවාහ වීමට බලාපොරොත්තුවන අයගේ ජන්ම පත්‍ර ගැළපීම මෙහිදී සිදු කෙරේ . මේ ඔස්සේ ප...
Read more »

විවාහ නැකත් පත්‍රය පිළියෙළ කිරීම

October 11, 2020 0
අභිනවයෙන් විවාහ වීමට බලාපොරොත්තුවන ඔබ දෙපළගේ විවාහ දිනය සඳහා සහ ඒ සම්බන්ධ කටයුතු වෙනුවෙන් අවශ්‍ දින නියම කිරීම සහය නැකත් පත්‍රය පිළියෙළ කිරී...
Read more »

Pages